ŌURA-KÄYTTÖEHDOT

Edellinen KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty viimeksi: 2. huhtikuuta 2024

Tervetuloa ja kiitos mielenkiinnostasi Ōuraa kohtaan! Näissä käyttöehdoissa (Sopimus) kuvataan ehdot, jotka koskevat ouraring.com-verkkosivuston (Sivusto), älysormuksen, laturin ja/tai muiden sähkölaitteiden (Tuotteet) sekä mobiilisovelluksen (Mobiilisovellus) (yhdessä Palvelut) käyttöä. Sivuston ja Mobiilisovelluksen omistavat ja niitä ylläpitävät Ōura Health Oyja sen tytäryhtiöt, kuten Ouraring Inc. (yhdessä Ōura tai Oura).

Tässä sopimuksessa viittaamme itseemme nimellä Ōura tai Oura tai sanalla me eri sijamuodoissa; sinuun viittaamme sanalla sinä tai Asiakas. Ouraan ja Asiakkaaseen viitataan tässä Sopimuksessa erikseen sanalla Osapuoli ja yhdessä sanalla Osapuolet.

Muodostamalla yhteyden Palveluihin, myös Sivustoon, tai käyttämällä niitä osoitat aikovasi hyväksyä ja nimenomaisesti hyväksyväsi kaikki sitovat ehdot, jotka on määritetty tässä Sopimuksessa ja viitteenä mainitussa Tietosuojakäytännössä (saatavilla osoitteessa https://ouraring.com/privacy-policy-oura-health/fi. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa käyttää Palveluita.

Pääsy ja käyttö

Oura myöntää sinulle rajoitetun käyttöoikeuden Sivustoon, johon tätä Sopimusta sovelletaan. Jos päätät tilata Mobiilisovelluksen ja käyttää sitä, Oura myöntää sinulle lisäksi pääsyn ja käyttoikeuden Palveluihin sillä ehdolla, että noudatat tätä Sopimusta, Tietosuojakäytäntöä ja muita Ouran sinulle ilmoittamia sääntöjä ja vaatimuksia, mukaan lukien mahdollisten maksujen maksaminen. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Oura voi muokata, päivittää ja muutoin muuttaa Palveluita milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulla on lailliset valtuudet hyväksyä tämä Sopimus omasta puolestasi tai edustamasi tahon puolesta. Sinä olet yksin vastuussa toiminnastasi ja vuorovaikutuksestasi Palveluiden kanssa.

Et saa käyttää Palveluita mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tässä Sopimuksessa myönnetyn käyttöoikeuden puitteissa. Et saa milloinkaan, suoraan tai välillisesti, sallia kolmannen osapuolen (i) kokonaan tai osittain kopioida tai muokata Palveluita tai luoda Palveluista jälkiperäisteoksia; (ii) takaisinmallintaa, purkaa osiin tai dekompiloida mitään Palveluiden Mobiilisovelluksen komponenttia tai muokata niitä tai muutoin yrittää johtaa niistä jotain uutta tai päästä niihin käsiksi kokonaan tai osittain; tai (iii) käyttää Palveluita millään tavalla tai mihinkään tarkoitukseen, mikä rikkoo tai millä väärinkäytetään tai muutoin loukataan immateriaalioikeuksia tai muita jonkin henkilön oikeuksia (mukaan lukien muun muassa tiedonharavointi) tai mikä muutoin rikkoo mitä tahansa lakia, asetusta tai muuta lainsäädännöllistä vaatimusta.

Ostot on tarkoitettu vain sinulle loppukäyttäjänä, eikä sinulla ole oikeutta myydä ostoksiasi edelleen ilman Ouran nimenomaista lupaa. Pidätämme oikeuden evätä tai peruuttaa tilauksesi, jos epäilemme, että ostat Palveluita jälleenmyyntitarkoituksessa.

Edellä mainittua Sivuston ja Mobiilisovelluksen rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta hyväksyt, että mitään tässä Sopimuksessa olevaa ei tule tulkita siten, että sillä annettaisiin suoraan tai epäsuorasti, estoppel-periaatteella tai muulla tavoin mitään oikeuksia, omistusoikeuksia tai etuja mihinkään immateriaalioikeuteen, mukaan lukien (i) keksinnöt (olivatpa ne patentoitavissa tai ei missä tahansa maassa), patentit, patenttihakemukset, keksinnön julkistamiset, parannukset, liikesalaisuudet, teollis- ja tekijänoikeustiedot, tietotaito, tiedot tai tekniset tiedot; (ii) tekijänoikeudella suojatut teokset, tekijänoikeuksien rekisteröintitiedot, piirimallit, piirimallin rekisteröintitiedot tai sovellukset Yhdysvalloissa tai missä tahansa toisessa maassa; (iii) tavaramerkit, tavaramerkkien rekisteröintitiedot, palvelumerkit, logot tai niiden sovellukset Yhdysvalloissa tai missä tahansa toisessa maassa; (iv) liikesalaisuudet; tai (v) muut aineelliset tai aineettomat omistusoikeudet kaikkialla maailmassa.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että toisinaan Palveluihin ei pääse tai ne eivät toimi mistä tahansa syystä, rajoituksetta mukaan lukien: (i) laitteiden toimintahäiriöt; (ii) säännölliset huoltotoimenpiteet tai korjaukset, joita Oura voi ajoittain tehdä ilman erillistä ilmoitusta sinulle; tai (iii) syyt, joihin Oura ei voi vaikuttaa tai jotka eivät ole kohtuudella ennakoitavissa.

Oura voi turvallisuussyistä tilapäisesti peruuttaa minkään tässä Sopimuksessa mainitun estämättä sinulle ja mille tahansa kolmannelle osapuolelle myönnetyn pääsyn Palveluihin estääkseen laittoman tai vilpillisen toiminnan, noudattaakseen minkä tahansa oikeudellisen tahon tai valtiollisen elimen pyyntöä, tai jos rikot Sopimusta tai Tietosuojakäytäntöä.

Oura voi ajoittain ja oman harkintansa mukaan käyttää muita palveluntarjoajia apunaan Palveluiden suorittamisessa, esimerkiksi hosting-palveluntarjoajia, maksunkäsittelijöitä ja muita kolmansia osapuolia. Sinun on noudatettava näiden kolmansien osapuolten Palveluiden yhteydessä tarjoamiin palveluihin liittyviä käyttöehtoja ja muita vaatimuksia.

Asiakkaiden vastuut

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa Palveluiden käyttämisestä, suoraan tai välillisesti, mukaan lukien sen ymmärtäminen, onko tällainen käyttö sallittu tämän Sopimuksen nojalla tai rikkooko se tätä Sopimusta. Olet lisäksi yksin vastuussa kaikkien Palveluiden käyttöön liittyvien sovellettavien lakien noudattamisesta. Saat lisäksi käyttää Palveluita ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja harjoittaa kaikkea liiketoimintaa Palveluiden kautta kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, mukaan lukien muun muassa kaikki sovellettavat liittovaltion ja osavaltioiden lait ja määräykset, jotka koskevat arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä, rahanpesua ja terrorismin torjuntaa.

Sinä yksin olet vastuussa sen varmistamisesta ja siitä huolehtimisesta, että voit muodostaa yhteyden Palveluihin ja käyttää niitä, mukaan lukien hankkimalla oman yhteensopivan laitteiston, Mobiilisovelluksen, internetyhteyden, tietoturvamobiilisovelluksen, varmuuskopiointilaitteet tai -palvelut ja huolehtimalla muista vaatimuksista. Oura ei ole velvollinen toimittamaan muita mobiilisovelluksia tai laitteita. Hyväksyt myös, että Oura ei ole vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai muusta vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut Palveluiden käytön yhteydessä, mukaan lukien kyvyttömyys tarjota asianmukaiset tietoturva- tai varmuuskopiointilaitteet tai -palvelut.

Olet vastuussa siitä, että Ouralla on tarkat ja ajantasaiset tiedot asiakastilistäsi, mukaan lukien ajantasaiset yhteys- ja maksutiedot. Olet lisäksi vastuussa siihen liittyvän Asiakkaan sähköpostitilin säännöllisestä tarkistamisesta Ouran mahdollisten viestien varalta.

Jos sinulle annetaan käyttäjänimi, salasana, käyttäjätunnustiedosto tai mikä tahansa muu tieto osana tietoturvaprosessia (Tunnistetiedot), sinun on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisina, etkä saa paljastaa Tunnistetietoja kenellekään muulle henkilölle tai yhteisölle. Hyväksyt, että tilisi ja Tunnistetietosi ovat henkilökohtaisia, ja lisäksi sitoudut olemaan antamatta kenellekään muulle henkilölle pääsyä Palveluihin tai Palveluiden osiin käyttäjänimelläsi, salasanallasi tai muilla suojaustiedoillasi. Sinun on ilmoitettava Ouralle välittömästi kaikesta Tunnistetietojesi luvattomasta hankkimisesta tai käytöstä tai muista tietoturvaloukkauksista. Ouralla on oikeus poistaa käytöstä käyttäjänimi, salasana, käyttäjätunnustiedosto tai muu tunniste milloin tahansa riippumatta siitä, onko se sinun valitsemasi vai Ouran antama.

Oura pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin tarjoamaan riittävät tukipalvelut Palveluille. Edellä mainitusta huolimatta tämä Sopimus ei oikeuta sinua mihinkään Palveluiden tukipalvelujen taattuun tasoon, saatavuuteen tai läpimenoaikaan.

Maksut

Maksullisiin palveluihin kuuluvat Palvelut, jotka voivat olla kertaluonteisia ostoksia tai automaattisesti uusivia tilauspalveluja (Maksulliset palvelut), mukaan lukien Sivustomme ja Mobiilisovelluksemme (Tilaukset). Voimme tehdä muutoksia Maksullisiin palveluihin tai keskeyttää tai lopettaa ne milloin tahansa mistä tahansa syystä, ja Oura varaa yksinomaisen harkintavallan päättää, mitkä Palvelut tai niiden osat ovat maksullisia.

Maksulliset palvelut voivat sisältää ennakkoon tilattuja Tuotteita, jotka tuotetaan sinulle tulevaisuudessa (Ennakkotilaus). Sinulta veloitetaan ennakkotilausmaksu, kun teet ennakkotilauksen. Useat tekijät vaikuttavat hyväksytyn Ennakkotilauksen toimituspäivään. Näitä tekijöitä ovat muun muassa ennakkotilausmaksun maksupäivä ja Ouran valmistusaikataulu. Ennakkotilauksille ei ole toimituspäivätakuuta.

Sitoudut maksamaan kaikki Maksullisista palveluista perittävät maksut, muun muassa kuukausittaiset tilausmaksut, käyttäjämaksut ja tarjousmaksut sekä muut maksut, taksat tai kulut, joiden oston hyväksyt osana Maksullisia palveluita maksuprosessin aikana (Maksut). Sitoudut maksamaan kaikki Maksut ja kaikki sovellettavat verot, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen irtisanomista tai peruuttamista.

Valtuutat Ouran veloittamaan Maksulliset palvelut ilmoittamallasi maksutavalla. Ilmoittamalla hyväksyttävän maksutavan vakuutat, että sinulla on valtuudet käyttää määritettyä maksutapaa ja valtuutat meidät tai kolmannen osapuolen maksunkäsittelijämme veloittamaan valitsemaltasi maksutavalta ostoksesi kokonaissumman, mukaan lukien mahdolliset verot ja muut maksut. Jos maksutapaa ei voida vahvistaa, se on virheellinen tai ei ole muulla tavalla hyväksyttävä, Maksulliset palvelusi voidaan keskeyttää tai peruuttaa. Sinun on ratkaistava kaikki ilmoittamaasi maksutapaan liittyvät kohtaamamme ongelmat, jotta voit jatkaa Palvelun käyttöä. Jos hyväksyt kampanjatarjouksen tai teet muutoksia Maksullisiin palveluihisi, laskutettavat maksut, verot ja summat voivat vaihdella. Laskutussummat voivat vaihdella myös sovellettavien verojen tai valuuttakurssien muutosten vuoksi. Valtuutat meidät tai kolmannen osapuolen maksunkäsittelijämme veloittamaan vastaavan summan valitsemaltasi maksutavalta. Hyvityksiä ei makseta, ellei laki sitä edellytä. Yksittäisiä alennuksia ei voi yhdistää tai lisätä muihin alennuksiin. Tämä maksuvelvoite pysyy voimassa tämän Sopimuksen mistä tahansa syystä tehtävän irtisanomisen tai peruuttamisen jälkeen.

Jos päätät rahoittaa oston kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän kautta ja yhdellä tai useammalla tilaukseesi kuuluvalla tuotteella on pidennetty toimitusaika, lainamaksusi, korko mukaan lukien, saattavat erääntyä ennen kuin toimitamme kaikki tuotteet. Huomaathan, että et välttämättä saa hyvitystä koroista, jotka ovat jo kertyneet summasta, joka palautetaan myöhemmin.

Tilaukset

Tietyt Maksulliset palvelut ovat tilaustuotteita, joihin sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tilausjaksosi voi olla jatkuva, kuukausi tai vuosi (Tilausjakso) Maksullisten palveluiden oston yhteydessä esitetyn kuvauksen mukaisesti. Tilauksesi uusitaan automaattisesti uudeksi Tilausjaksoksi, kunnes peruutat Tilauksesi tai Oura keskeyttää tai irtisanoo sen. Ellemme ole ilmoittaneet muuta, Tilausmaksu ja mahdolliset sovellettavat verot ja muut maksut veloitetaan ilmoittamallasi maksutavalla ennen kutakin Tilausjaksoa tai sen alussa. Ennen Tilausjakson veloitusta ilmoitamme sinulle sovellettavista maksuista, ja uusintatilaukseen sovelletaan tuolloin voimassa olevaa Maksullisen palvelun hintaa.

Voit peruuttaa Tilauksesi milloin tahansa. Peruutuksesi tulee voimaan käynnissä olevan Tilausjakson päättyessä. Jos haluat peruuttaa tilauksen ja automaattisen maksun, napsauta tilinäkymässäsi olevaa Cancel Account (Peruuta tili) -painiketta tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@ouraring.com. Peruutus ei oikeuta sinua aiemmin maksettujen Maksujen hyvityksiin, etkä saa suhteellista hyvitystä jäljellä olevalta Tilausjaksolta. Jos peruutat Tilauksesi, huomioi, että saatamme edelleen lähettää sinulle mainosviestintää, ellet kieltäydy vastaanottamasta näitä viestejä noudattamalla viestinnässä annettuja tilauksen peruutusohjeita.

Kun peruutat Tilauksen, peruutat vain Tilauksesi tulevat veloitukset. Et saa hyvitystä käynnissä olevasta maksamastasi Tilausjaksosta, mutta kyseinen Tilaus on edelleen täysin käytettävissäsi kyseisen käynnissä olevan Tilausjakson loppuun asti. Voimme milloin tahansa mistä tahansa syystä antaa joillekin tai kaikille käyttäjillemme hyvityksen, alennuksen tai muun vastikkeen (Maksualennukset). Tällaisten maksualennusten määrä ja muoto sekä niiden myöntämisestä päättäminen ovat täysin meidän harkintavallassamme. Maksualennusten tarjoaminen tietyssä tilanteessa ei oikeuta sinua saamaan maksualennuksia tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa, eikä se velvoita meitä antamaan maksualennuksia tulevaisuudessa.

Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella ja muutat mielesi ostoksesi suhteen, sinulla voi olla oikeus saada täysi hyvitys neljäntoista (14) päivän kuluessa (Peruuttamisaika), jos et ole kirjautunut sisään tai muutoin lunastanut tai alkanut käyttää Palveluita tilaajana Peruuttamisajan aikana.

Saatamme aika ajoin tarjota ilmaisia kokeilujaksoja tietyistä Tilauksista määrätyksi ajanjaksoiksi ilman maksua. Ennen ilmaisen kokeilujakson aloittamista ilmoitamme sinulle sovellettavista Tilausmaksuista, jotka veloitetaan ilmaisen kokeilujakson päättyessä. Jollet peruuta Tilaustasi ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä edellä kuvatuilla tavoilla, me laskutamme tai kolmannen osapuolen maksunkäsittelijämme laskuttaa Tilausmaksusi sekä kaikki sovellettavat verot ja muut maksut toistuvasti valitsemallasi maksutavalla niin kauan kuin Tilauksesi jatkuu. Sinun on peruutettava Tilauksesi ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä välttääksesi veloitukset. Tilauksen peruuttamisohjeet on kuvattu yllä.

Maksutietosi käsitellään ja tallennetaan kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän kautta. Kaikilla maksullisen tilin haltijoilla on oltava vähintään yksi kelvollinen maksutapa Maksujen maksamiseen. Nämä kuvataan tarkemmin maksuprosessin yhteydessä. Kaikki Maksut lasketaan ja laskutetaan sinulta kuukausittain tai vuosittain valintasi mukaan, ja ne erääntyvät välittömästi vastaanottamisen jälkeen ja voivat muuttua. Hyväksyt, että Maksut ovat luonteeltaan toistuvia, ja hyväksyt vastuun kaikista toistuvista maksuista ennen peruutusta. Maksut veloitetaan tallennetulla, nimetyllä maksutavalla, jonka ilmoitat päivää ennen alkuperäisen ostopäivän kuukausittaista tai vuotuista vuosipäivää.

Jos et ole kirjautunut sisään tai muutoin käyttänyt Palveluita kuuteen (6) kuukauteen tai pidempään sen jälkeen, kun olet ostanut tai vastaanottanut Tuotteen ilmaisen kokeilujakson aikana, pidätämme oikeuden irtisanoa tilauksesi, peruuttaa mahdolliset vireillä olevat ostot ja hyvittää sinulle vain Tuotteen ostohinnan. Sinulla ei ole oikeutta Tilauksen arvon hyvitykseen ilmaisen kokeilujakson aikana.

Oura pidättää oikeuden muuttaa Maksullisten palveluidemme Maksuja tai Maksullisten palveluidemme ominaisuuksia tai osia milloin tahansa. Hyväksyt, että Oura voi muuttaa Maksullisten palveluiden Maksuja milloin tahansa. Jos tällainen muutos tehdään, Oura ilmoittaa siitä sinulle tiliisi liitetyn sähköpostiosoitteen kautta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Palveluiden käytön jatkaminen osoittaa, että hyväksyt kaikki Maksujen muutokset. Olet yksin vastuussa kaikista sovellettavista veroista, ja sinulta veloitetaan verot lain niin vaatiessa.

Tiedot ja viestintä

Oura voi kerätä ja käsitellä tietoja Palveluiden käytöstäsi. Annat suostumuksesi siihen, että Oura kerää ja käyttää tällaisia tietoja sekä jakaa tällaisia tietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa Palveluiden toimittamista, markkinointia ja parantamista varten sekä mistä tahansa muusta Tietosuojakäytännössä kuvatusta syystä. Kaikkia Ouran keräämiä henkilötietoja käsitellään Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot ja antamalla yhteystietosi Ouralle annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että Oura, sen tytäryhtiöt ja edustajat voivat ottaa sinuun ajoittain yhteyttä minkä tahansa Ouralle ilmoittamasi postiosoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kautta. Suostumuksesi tarkoittaa, että suostut siihen, että Oura ja sen palveluntarjoajat ottavat sinuun yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla tavalla mitä tahansa tarkoitusta varten, mukaan lukien muun muassa ilmoitukset, jotka liittyvät Palveluihin ja tiliisi, tilauksiin, ostoihin, saatavilla oleviin päivityksiin, laskutukseen ja maksunkäsittelyasioihin sekä telemarkkinointiin. Tällaisessa hyväksytyssä viestinnässä saatetaan käyttää automatisoitua numeronvalintateknologiaa tai ennalta nauhoitettuja viestejä. Sinä vastaat maksuista, joita palveluntarjoajasi voi veloittaa sinulta, kun otamme sinuun yhteyttä. Tiedostat myös, että suostumuksesi edellä mainittuun ei ole Ouran Palveluiden käytön ehto, ja jos et halua antaa suostumustasi, voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää, että sinut lisätään yhteydenottokieltoluetteloon, tai voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain valitsemalla kaiken tällaisen viestinnän yhteydessä annettavan kieltäytymisvaihtoehdon.

Oura sanoutuu irti kaikesta tämän Sopimuksen mukaisesta vastuusta kaikkiin niihin tietoihin liittyen, jotka annat Ouralle ja jotka voivat olla sähköisiä potilastietoja tai vastaavia tietoja, joita sinä tai loppukäyttäjä toimitatte, lukuun ottamatta mistään tämän sopimuksen vastaisesta tai sovellettavan liittovaltion, osavaltion tai kansainvälisen lainsäädännön, sääntöjen tai määräysten edellyttämästä.

Teollis- ja tekijänoikeudet

ŌURA, Ō ja OURA ovat Ōura Health Oy:n tavaramerkkejä. Ouran sisältö, Ouran Tuotteet, Ouran ominaisuudet ja Palvelut sekä taustalla oleva teknologiamme on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla, immateriaalioikeuksilla ja muilla Yhdysvaltojen ja ulkomaiden laeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Sinulle ei myönnetä epäsuorasti tai muuten mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää Palveluissa näkyviä tai niiden yhteydessä käytettäviä tai näytettäviä merkkejä (Tavaramerkit). Palvelut voivat myös sisältää tai niissä voidaan viitata kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin, kauppanimiin, tuotenimiin ja logoihin, jotka voivat olla omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tavaramerkkejä ei saa missään tapauksessa käyttää tai kopioida. Minkään tässä esitettyä ei pidä tulkita lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään Palvelujen yhteydessä näytettäviä Tavaramerkkejä ilman Ouran nimenomaista kirjallista lupaa.

Kaikki Palveluihin ja tähän Sopimukseen liittyvä sisältö, mukaan lukien muun muassa Sivusto, Tuote, Mobiilisovellus, kaikki teksti, grafiikka, käyttöliittymät, visuaaliset rajapinnat, valokuvat, kuvat/videot, sähköinen taide, äänet/audio, data, viestintäohjelmat, suoritettava koodi, tietokonekoodi ja tiedot (yhdessä Sisältö), joka on muotoiltu, järjestetty ja kerätty eri muodoissa, mukaan lukien tällaisen Sisällön suunnittelu, rakenne, valinta, koordinointi, ilmaisu, ”ulkonäkö ja vaikutelma”, järjestely, asettelut, sivut, näkymät ja tietokannat, jotka sisältyvät Sisältöön, Palveluihin ja taustalla olevaan teknologiaan, sekä kaikki muut Palveluihin liittyvät tekijänoikeudella suojatut teokset (Tekijänoikeudella suojatut teokset), ovat yksinomaan Ouran omistamia, hallinnoimia tai lisensoimia tai Ouralle lisensoituja, ja ne on suojattu Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Hyväksyt, että et suoraan tai epäsuorasti kopioi, jäljennä, muokkaa, jakele tai esittele julkisesti Tekijänoikeudella suojattuja teoksia tai luo niistä jälkiperäisteoksia ilman Ouran etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Jos toimitat Ouralle postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla viestejä tai aineistoja, joissa ehdotat tai suosittelet muutoksia Palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta niihin liittyviä uusia ominaisuuksia tai toimintoja, tai kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia tai vastaavia (Palaute), Ouralla on oikeus käyttää vapaasti tällaista Palautetta mistään muusta Osapuolten välisestä tällaiseen Palautteeseen sovellettavasta velvoitteesta tai rajoituksesta huolimatta. Oura voi vapaasti käyttää Palautteeseen sisältyviä ideoita, tietotaitoa, konsepteja, tekniikoita tai muita immateriaalioikeuksia mihin tahansa tarkoitukseen ilman, että siitä seuraa mitään ansiota tai korvausta millekään osapuolelle, vaikka Oura ei ole velvollinen käyttämään mitään Palautetta.

Oura kunnioittaa muiden teollis- ja tekijänoikeuksia, ja käytäntömme on käsitellä ja tarkistaa nopeasti ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuslakien tai muiden sovellettavien immateriaalioikeuslakien rikkomuksista. Kaikki ilmoitukset väitetystä rikkomuksesta on lähetettävä Ouran valtuutetulle edustajalle osoitteeseen ip@ouraring.com, ja niiden on sisällettävä kaikki seuraavat tiedot: (i) tekijänoikeuden omistajan tai tekijänoikeuden omistajan puolesta toimivan valtuutetun henkilön allekirjoitus (fyysinen tai sähköinen); (ii) tekijänoikeudella suojatun teoksen kuvaus, jota väität loukatun; (iii) kuvaus aineistosta, jonka väität loukkaavan tekijänoikeuksia ja joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä, ja riittävät tiedot, jotta Ouran ylläpitäjät voivat löytää aineiston; (iv) riittävät tiedot, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; (v) lausunto siitä, että sinulla on vilpitön usko siihen, että aineiston käyttö valituksen kohteena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain valtuuttamaa; ja (vi) lausunto siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai että sinulla on valtuudet toimia väitetysti loukatun tekijänoikeuden omistajan puolesta, väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla.

Takuun vastuuvapausilmoitus

PALVELUT TARJOTAAN SINULLE ”SELLAISENAAN KAIKKINE VIKOINEEN” JA ”SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA OURA JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUSYHTIÖT, VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ASIAMIEHET, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT TÄTEN SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE NIMENOMAISIA VAI EPÄSUORIA, JA NIMENOMAISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. OURA EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTTIA PALVELUISTA HÄIRIÖTTÄ, SISÄLLÖN SAATAVUUTTA, ETTÄ PALVELUIHIN SISÄLTYVÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTEI PALVELUISSA OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA, ETTÄ PALVELUIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ PALVELUISSA OLEVAT VIAT KORJATAAN TAI PALVELUIHIN SISÄLTYVÄT TOIMINNOT TOIMIVAT MUIDEN MOBIILISOVELLUSTEN TAI -LAITTEIDEN KANSSA TAI JÄRJESTELMÄN SISÄLLÄ. OURAN TAI OURAN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA KULUTTAJAN SOVELLETTAVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVIEN EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI RAJOITUSTEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTUA POISSULKEMISTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLETA.

EDELLÄ ESITETYSTÄ HUOLIMATTA OURA ANTAA ALKUPERÄISELLE LOPPUKÄYTTÄJÄLLE TAKUUN SIITÄ, ETTÄ TUOTTEESSA EI OLE MATERIAALI- TAI VALMISTUSVIRHEITÄ YHDEN (1) VUODEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ. Jos ostohetkellä voimassa oleva paikallinen laki edellyttää pidempää takuuaikaa kuin yksi (1) vuosi, tätä takuuta pidennetään kyseisen lain edellyttämässä laajuudessa. Takuuaikana Oura korjaa tai vaihtaa veloituksetta kaikki Tuotteen osat, jotka eivät täytä rajoitetun takuun ehtoja. Sinä vastaat kaikista asiaan liittyvistä kuljetusmaksuista. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia tai kunnostettuja harkintamme mukaan. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i) normaalia kulumista, mukaan lukien naarmut ja lommot; (ii) Tuotteeseen sisältyviä kulutusosia, kuten akkuja, ellei Tuote ole vaurioitunut materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi; (iii) vahinkoa, joka johtuu siitä, ettet ole käyttänyt Tuotetta Ōura-Tuotteen mukana toimitettujen tai verkkosivustossa saatavilla olevien ohjeiden mukaisesti; (iv) vahinkoa, joka johtuu onnettomuudesta, tulvasta, palosta, virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä; (v) vahinkoa, joka johtuu muun kuin Ōuran valtuuttaman tahon tekemästä huollosta tai Tuotteen peukaloinnista tai Tuotteeseen tekemistä muutoksista; tai (vi) Tuotteen käyttöä muulla sovelluksella tai ohjelmistolla kuin Mobiilisovelluksella.

Oura pidättää yksinoikeuden Tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen tai täyden hyvityksen tarjoamiseen oman harkintansa mukaan. Tällainen korvaus on ainoa ja yksinomainen korvaus tämän rajoitetun takuun rikkomuksesta. Takuukorjauksilla ja korvaavilla Tuotteilla on uusi takuu, joka on yhdeksänkymmentä (90) päivää tai alkuperäisen yhden (1) vuoden takuun jäljellä oleva osa sen mukaan, kumpi on pidempi.

Vastuunrajoitus

OURA, SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUSYHTIÖT, VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ASIAMIEHET, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE MINKÄÄN OIKEUDELLISEN TEORIAN NOJALLA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT PALVELUITA TAI PALVELUIHIN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ TAI MUITA SIVUSTOJA TAI MUITA PALVELUIDEN KAUTTA SAATUJA PALVELUITA TAI TUOTTEITA, TAI JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTEIVÄT NÄMÄ OLE KÄYTETTÄVISSÄ, MUKAAN LUKIEN SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, VÄLILLISET, TAI RANKAISEVAT VAHINGONKORVAUKSET, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, HENKILÖVAHINGOT, KIPU JA KÄRSIMYS, EMOTIONAALINEN KÄRSIMYS, TULOJEN MENETYS, VOITTOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN TAI ODOTETTAVISSA OLEVIEN SÄÄSTÖJEN MENETYS, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, KÄYTÖN MENETYS, LIIKEARVON MENETYS, TIETOJEN MENETYS, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUUKO SE RIKKOMUKSESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA SE OLISI ENNAKOITAVISSA. NÄITÄ RAJAUKSIA TAI RAJOITUKSIA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OURAA VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

EDELLÄ ESITETTY EI VAIKUTA VASTUUSEEN, JOTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA. SILTÄ OSIN KUIN VASTUUTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA EDELLÄ ESITETYLLÄ TAVALLA, OURAN KORVAUSVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE YLI 100 EUROA MISTÄÄN KORVAUSVAATIMUKSESTA, OLIPA KYSE SOPIMUKSESTA, RIKKOMUKSESTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA MINKÄ TAHANSA KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAN ALAISUUTEEN KUULUVASTA.

Varoitukset

PALVELUT EIVÄT OLE LÄÄKINNÄLLISIÄ LAITTEITA JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ PALVELUIHIN EI LIITY OURAN LÄÄKETIETEELLISTÄ NEUVONTAA. PALVELUIDEN TARKOITUKSENA EI OLE DIAGNOSOIDA, HOITAA, PARANTAA TAI ESTÄÄ TAUTEJA TAI SAIRAUKSIA. PALVELUT ON TARKOITETTU VAIN TIEDOKSI, EIVÄTKÄ NE VOI KORVATA LÄÄKÄREIDEN TAI LÄÄKETIETEEN AMMATTILAISTEN PALVELUJA.

PALVELUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TIEDOT, TEKSTIT, VALOKUVAT, KUVAT, KUVITUKSET, GRAFIIKAT, ÄÄNI-, VIDEO- SEKÄ ÄÄNI- JA VIDEOLEIKKEET JA MUUT AINEISTOT, OLIVATPA NE MEIDÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMITTAMIA, EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVIKSI EIKÄ NIITÄ PIDÄ KÄYTTÄÄ (a) LÄÄKÄRIN TAI MUIDEN LÄÄKETIETEEN AMMATTILAISTEN ANTAMIEN OHJEIDEN, (b) LÄÄKÄRISSÄKÄYNNIN, LÄÄKÄRILLE SOITON TAI NEUVOJEN KYSYMISEN LÄÄKÄRILTÄ TAI MUILTA LÄÄKETIETEEN AMMATTILAISILTA TAI (c) MINKÄÄN TUOTTEEN PAKKAUKSESSA TAI ETIKETISSÄ OLEVIEN TIETOJEN SIJASTA.

JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TERVEYDESTÄ, OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN TAI MUUHUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEEN VÄLITTÖMÄSTI. SOITA HÄTÄTILANTEESSA VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRILLESI TAI HÄTÄNUMEROON. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ HUOMIOIMATTA LÄÄKETIETEELLISTÄ NEUVONTAA TAI VIIVYTTELE LÄÄKÄRIN HOITOON HAKEUTUMISESSA PALVELUJEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN VUOKSI ÄLÄKÄ KÄYTÄ PALVELUITA TAI PALVELUISSA ANNETTAVIA TIETOJA TERVEYSONGELMAN DIAGNOSOINTIIN TAI HOITOON. PALVELUIDEN LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN KOKONAAN TAI OSITTAIN TAI VIESTINTÄ INTERNETIN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUIDEN KEINOJEN KAUTTA EI MUODOSTA TAI LUO LÄÄKÄRIN JA POTILAAN, TERAPEUTIN JA POTILAAN TAI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN JA POTILAAN VÄLISTÄ SUHDETTA SINUN JA OURAN VÄLILLE.

Kysy aina neuvoa lääkäriltä, ennen kuin teet muutoksia uni- tai liikuntatottumuksiisi Palveluiden kautta annettujen tietojen perusteella, tai jos sinulla on kysyttävää sairaudesta. Oura ei ole vastuussa terveysongelmista, jotka voivat johtua Palveluiden kautta saamistasi tiedoista. Jos teet muutoksia uni- tai liikuntatottumuksiisi Palveluiden perusteella, hyväksyt, että teet sen täysin omalla vastuullasi. On tärkeää tarkkailla tarkasti kehosi reaktioita. Jos tunnet esimerkiksi odottamatonta, toistuvaa tai pitkäaikaista kipua, väsymystä tai epämukavuutta, joka johtuu uni- tai liikuntatottumustesi muutoksista, on suositeltavaa, että otat yhteyttä lääkäriin ennen tällaisten muutosten jatkamista. Palveluiden tiedot voivat olla harhaanjohtavia, jos fysiologiset toimintosi ja vasteesi poikkeavat merkittävästi väestön keskiarvoista sairauksien tai harvinaisten luonnollisten erojen vuoksi.

Ole varovainen, ettei käyttämäsi Tuote jää kiinni kiinteisiin rakenteisiin tai raskaisiin esineisiin. Jos sormessasi ilmenee punoitusta tai ihoärsytystä Tuotteen käytön aikana, poista se välittömästi. Jos oireet jatkuvat yli 2–3 päivää Tuotteen poistamisen jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin.

Tuotettamme ei saa koskaan laittaa suuhun. Ouran Tuote ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia ei saa jättää ilman valvontaa tämän Tuotteen kanssa, koska se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Palveluissa voidaan tarjota linkkejä muille kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Ymmärrät ja hyväksyt, että tällaisia linkkejä tarjotaan sinulle vain mukavuuspalveluna ja ettei se tarkoita, että Oura kannattaa tai tukee tällaista linkitetyn sivuston tarjoajaa tai olisi yhteydessä tai liikesuhteessa sellaiseen tai että Oura antaisi takuita tällaisen linkitetyn sivuston laadusta, luotettavuudesta tai mistään muusta ominaisuudesta tai toiminnosta. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että Oura ei ole millään tavalla vastuussa (mukaan lukien rajoituksetta mahdolliset menetykset tai vahingot) mistään linkitettyyn sivustoon liittyvästä asiasta, mukaan lukien rajoituksetta, tällaisella linkitetyllä sivustolla tai sen kautta tarjotusta sisällöstä tai siitä, että käytät tällaista sisältöä. Lisäksi sinun tulisi olla tietoinen siitä, että kolmannen osapuolen sivuston käyttöön sovelletaan kyseiseen sivustoon sovellettavia ehtoja, mukaan lukien kyseisen sivuston tietosuojakäytännöt (tai niiden puute). Jos kolmas osapuoli muodostaa linkin Palveluihin, se ei välttämättä tarkoita, että Oura kannattaa tai tukee tällaista kolmatta osapuolta tai että Oura olisi yhteydessä tai liikesuhteessa tällaiseen kolmanteen osapuoleen. Oura ei välttämättä edes tiedä, että kolmas osapuoli on linkittänyt Palvelut.

Muun kuin Ouran omistaman sisällön omistaa kyseisen sisällön omistaja. Ymmärrät ja hyväksyt, että tällaisen sisällön tarjoaa sen omistaja eikä se tarkoita Ouran tukea, kumppanuutta, suhdetta tai sponsorointia tällaisen sisällön tarjoajan suhteen. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että Oura ei ole millään tavalla vastuussa (mukaan lukien rajoituksetta mahdollisesti kärsimäsi menetykset tai vahingot) kolmansien osapuolten tarjoamasta sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta se, että käytät sisältöä. OURA EI ANNA MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA.

Sitoudut suojaamaan ja turvaamaan Ouran, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, virkamiehet, johtajat, työntekijät, edustajat, asiamiehet, kumppanit, lisenssinantajat, seuraajat ja luovutuksensaajat ja puolustamaan niitä kaikilta kanteilta, oikeusjutuilta, vahingonkorvausvaatimuksilta, vahingoilta, veloilta, vaatimuksilta tai korvausvastuilta, mukaan lukien kohtuulliset kulut ja asianajajien palkkiot, joita kuka tahansa henkilö esittää ja jotka johtuvat (i) Palveluiden käytöstäsi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että joku muu käyttää tiliäsi tai Tunnistetietojasi; (ii) siitä, että sinä rikot tai joku muu, joka käyttää tiliäsi tai Tunnistetietojasi, rikkoo tätä Sopimusta; (iii) jostakin tiliisi tai Tunnistetietojesi yhteydessä käytetystä, tallennetusta tai siirretystä tiedosta; (iv) siitä, että sinä rikot tai joku, joka käyttää tiliäsi tai Tunnistetietojasi, rikkoo minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta yksityis-, julkisuus-, henkisen omaisuuden tai muut omistusoikeudet; tai (v) minkä tahansa lain, säädöksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai jotka liittyvät johonkin näistä.

Ilmoitus kalifornialaisille käyttäjille

Kalifornian siviililain pykälän 1789.3 mukaan Palvelujen kalifornialaisiin käyttäjiin sovelletaan seuraavaa erityistä kuluttajan oikeuksia koskevaa mainintaa:

Kalifornian kuluttaja-asiainministeriön kuluttajapalvelujaoston valitusavustusyksikköön voi ottaa yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, tai puhelimitse soittamalla numeroon (800) 952 5210.

Irtisanominen; peruuttaminen

Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan tai peruutetaan tämän Sopimuksen mukaisesti.

Ouralla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus (i) mistä tahansa syystä ilmoittamalla siitä sinulle kolmekymmentä (30) päivää etukäteen; (ii) välittömästi, jos rikot tätä Sopimusta olennaisella tavalla, lukuun ottamatta Maksujen suorittamatta jättäminen; tai (iii) Maksujen suorittamatta jättämisen vuoksi. Edellä esitetystä huolimatta Oura pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä poistaa Palvelun, muuttaa Palvelua tai keskeyttää tai estää pääsyn Palveluihin tai Palveluiden käytön kokonaisuudessaan tai osittain.

Voit irtisanoa Sopimuksen mistä tahansa syystä ilmoittamalla siitä Ouralle kolmekymmentä (30) päivää etukäteen sähköpostitse osoitteeseen support@ouraring.com. Olet velvollinen maksamaan kaikki ennen irtisanomisaikaa ja sen aikana kertyneet Maksut.

Tämän Sopimuksen kohdat, joiden otsikko on Varoitukset, Teollis- ja tekijänoikeudet, Tiedot ja viestintä, Korvaukset, Takuun vastuuvapausilmoitus, Vastuunrajoitus, Sovellettava laki; foorumi; pakollinen sitova välimiesmenettely; ryhmäkanteista vapautus ja maksuvelvoitteet Maksuista, jotka ovat kertyneet ennen irtisanomisaikaa ja sen aikana, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen huolimatta siitä, mistä syystä Sopimus on irtisanottu.

Liittovaltion viranomaisten loppukäyttörajoitukset

Jos olet Yhdysvaltain liittovaltion ministeriö tai virasto tai teet sopimuksia tällaisen osaston tai viraston puolesta, palvelut ovat ”kaupallisia tuotteita” siinä merkityksessä, jossa kyseinen termi on määritelty pykälässä 48 C.F.R. §2.101, eli jotka koostuvat ”kaupallisista tietokoneohjelmistoista” ja ”kaupallisista tietokoneohjelmistodokumentaatioista” siinä merkityksessä, jossa näitä termejä käytetään pykälässä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202. Pykälän 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1–227.7202-4 soveltuvin osin Palvelu on lisensoitu sinulle vain tämän Sopimuksen ehtojen mukaisin oikeuksin. Mikäli olet Yhdysvaltain liittovaltion tilauksista vastaava tai tilauksista vastaavan tahon työntekijä, joka on tekemässä tilausta GSA-sopimuksen nojalla kyseisen tilauksista vastaavan toimijan ominaisuudessa, tämän julkaistun sopimuksen ja tietosuojaselosteen ehdot voivat olla toisistaan eriävät.

Viennin vaatimustenmukaisuus ja käyttörajoitukset

Sinulla ei ole oikeutta viedä tai jälleenviedä Palveluita tai mitään niihin liittyviä teknisiä tietoja suoraan tai välillisesti mihinkään kohteeseen tai kenellekään henkilölle, johon tai jolle vieminen tai jälleenvieminen on sovellettavan lain mukaan kielletty tai rajoitettu, mukaan lukien rajoituksetta kaikki sovellettavat Yhdysvaltojen vientivalvontaa koskevat lait ja määräykset.

Sovellettava laki; foorumi; pakollinen sitova välimiesmenettely, ryhmäkanteista vapautus

Kaikkia tähän Sopimukseen, Palveluihin ja suhteeseesi Ouraan liittyviä kanteita säännellään, analysoidaan ja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintaperiaatteita, EIKÄ NIITÄ SÄÄNNELLÄ NIMENOMAISESTI TAVAROIDEN KANSAINVÄLISTÄ MYYNTIÄ KOSKEVIA SOPIMUKSIA KOSKEVIEN YK:N YLEISSOPIMUSTEN MUKAISESTI, JOS NIITÄ SOVELLETAAN MUUTOIN. Hyväksyt sen, että tästä Sopimuksesta tai Palveluista johtuvat tai niihin liittyvät riidat tai vaatimukset ratkaistaan yhden välimiehen toimittaman lopullisen ja sitovan välimiesmenettelyn kautta. Tähän sisältyvät riidat, jotka johtuvat tämän Pakollinen sitova välimiesmenettely -kohdan tulkinnasta tai soveltamisesta tai liittyvät siihen, mukaan lukien sen täytäntöönpanokelpoisuus, peruutettavuus tai voimassaolo. Edellä esitetystä huolimatta kumpikin osapuoli voi nostaa kanteen yksinomaan kieltomääräystä varten, jonka tarkoituksena on lopettaa Palveluiden luvaton käyttö tai väärinkäyttö tai immateriaalioikeuksien loukkaaminen. Jollei Pakollisesta sitovasta välimiesmenettelystä muuta johdu, osapuolet suostuvat peruuttamattomasti nostamaan kanteen tämän Sopimuksen nojalla syntyneiden tai siihen liittyvien vaatimusten ratkaisemiseksi tai panemiseksi täytäntöön liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimissa San Franciscossa, Yhdysvaltain Kaliforniassa, ja kumpikin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti näiden tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan kaikissa tällaisissa kanteissa, riita-asioissa tai menettelyissä. Ellei sovellettava laki sitä kiellä, osapuolet sopivat, että Palveluiden tai tämän Sopimuksen käytöstä johtuva tai siihen liittyvä vaatimus tai kanne on jätettävä yhden (1) vuoden kuluessa tällaisen vaatimuksen tai kanneperusteen syntymisestä tai sen voimassaolon päättymisestä. Tätä kohtaa ei sovelleta Euroopan unionissa asuviin käyttäjiin. Jos olet Euroopan unionissa asuva käyttäjä, tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä tähän Sopimukseen liittyviä riita-asioita. Tätä säännöstä ei sovelleta kuluttajiin maissa, joissa sopimuksiin sovelletaan kuluttajan maan paikallisia lakeja. Englannin kieltä sovelletaan ensisijaisena kielenä kaikkiin tämän Sopimuksen asiakirjoihin, ilmoituksiin ja tulkintoihin. Sitoudut myös luopumaan oikeudesta esittää vaatimuksia Ouraa vastaan edustajana tai jäsenenä missä tahansa ryhmä- tai edustuksellisessa kanteessa, paitsi jos tällainen luopuminen on kielletty lailla tai tuomioistuin katsoo sen olevan yleisen oikeusjärjestyksen vastaista.

Erinäiset määräykset

Hyväksyt, että Ouralla on oikeus valvoa Palveluiden käyttöä varmistaakseen Sopimuksen noudattamisen.

Tämän sopimuksen ehdoista tai määräyksistä luopumisen, olipa sen syynä yhdessä tai useammassa tapauksessa käyttäytyminen tai muu syy, ei katsota tarkoittavan tai osoittavan luopumista mistään muusta tämän Sopimuksen ehdosta, määräyksestä tai edellytyksestä riippumatta siitä, ovatko ne samankaltaisia, eikä tällainen luopuminen muodosta jatkuvaa luopumista mistään tällaisesta ehdosta, määräyksestä tai edellytyksestä. Oikeudesta luopuminen ei ole sitova, ellei luopumisen tehnyt osapuoli ole tehnyt sitä kirjallisesti.

Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa tätä Sopimusta toiselle osapuolelle, ja kaikki yritykset tehdä niin ovat mitättömiä.

Jos jokin tämän Sopimuksen määräys todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys pannaan täytäntöön siinä laajuudessa, kuin on mahdollista, ja muut määräykset pysyvät täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Tämä Sopimus ja Tietosuojakäytäntö muodostavat koko ja yksinomaisen sinun ja Ouran välisen Palveluja koskevan sopimuksen ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset viestit, esitykset, lausunnot ja osapuolten väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset.

Jos tämän Sopimuksen ja Tietosuojakäytännön ehtojen välillä on ristiriitoja, tämän Sopimuksen ehdot ovat ensisijaisia.

Ehtojen ja Palveluiden muuttaminen

Oura pidättää oikeuden päivittää tätä Sopimusta ja/tai Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan julkaisemalla päivitetyt ehdot. Ellei Oura toisin ilmoita, kaikki muutokset tulevat voimaan ennakoivasti lähettämispäivästä alkaen. Oura ilmoittaa sinulle kaikista olennaisista Sopimuksen tai Palveluiden muutoksista. Jatkamalla Palveluiden käyttöä sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet sinulle muutoksesta, sitoudut muokattuun Sopimukseen. Jos et hyväksy muokattua Sopimusta, ainoa oikeussuojakeinosi on lopettaa Palveluiden käyttö. Oura ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat tehdä parannuksia ja/tai muutoksia Palveluihin, ominaisuuksiin ja hintoihin, joista voidaan ilmoittaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan. Mobiilisovellus voi ladata ja asentaa parannuksia, päivityksiä ja lisäominaisuuksia, jotka parantavat, vahvistavat ja kehittävät Palveluita edelleen. Oura pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa Palveluita tai niiden osia tai keskeyttää ne väliaikaisesti tai pysyvästi ilman erillistä ilmoitusta. Hyväksyt, että Oura ei ole korvausvelvollinen sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Palveluiden muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

ŌURAN TOIMITUSEHDOT

Viimeksi päivitetty: 18. lokakuuta 2021

Euroopan unioni ja Yhdysvallat

DDP – Toimitettuna tullattuna

Oura vastaa tavaran toimittamisesta nimettyyn paikkaan ostajan maassa ja maksaa kaikki tavaran toimittamisesta määränpäähän syntyvät kulut, mukaan lukien tuontitullit ja verot.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ulkopuolella

DAP – Toimitettuna määräpaikalle

Oura maksaa kuljetuksen nimettyyn paikkaan lukuun ottamatta tuontiselvitykseen liittyviä kustannuksia ja vastaa kaikista riskeistä siihen asti, kunnes ostaja on valmis vastaanottamaan toimituksen.

Aiemmat käyttöehdot

Mikäli englanninkielisen version ja muihin kieliin tehtyjen käännösten välillä on ristiriita, etusijalla on englanninkielinen, ellei sovellettava paikallinen laki toisin määrää.